I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE

CÔNG VIỆC GIẤY TỜ CẦN THIẾT NHẬN VỀ
Bước 1: Đóng thuế trước bạ 01 Bộ hồ sơ xe photo + 02 tờ khai thuế01 Bộ hồ sơ gốc (đầy đủ) – dùng để bên thuế họ đối chiếu 01 Bộ hồ sơ gốc (đầy đủ)01 Biên lai thuế trước bạ
Bước 2: Đăng ký xe 01 Tờ khai đăng ký – có dán số khung, số máy01 Giấy giới thiệu (nếu chủ xe là công ty)01 Hóa đơn giá trị gia tăng – bản gốc (của Đại Lý bạn mua xe).01 Tờ khai nguồn gốc xe – bản gốc (Đối với xe nhập khẩu)Hoặc 01 phiếu kiểm tra chất lượng suất xưởng – bản gốc (Đối với xe lắp ráp tại Việt Nam)

01 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường – Bản photo

01 Biên lai thuế trước bạ (bản gốc)

01 Giấy hẹn lấy đăng ký gốc01 Biên lai tiền biển02 Biển số xe (01 Biển dài và 01 biển ngắn)
Bước 3: Đăng kiểm xe Gắn biển vào xe01 Giấy hẹn lấy đăng ký xe – Bản gốc01 Giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự01 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường  – Bản gốc01 Bộ số khung và số máy

Phiếu kiểm tra chất lương suất xưởng – photo (Đối với xe lắp ráp tại Việt Nam)

01 Giấy hẹn lấy đăng ký gốc01 Giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự01 Giấy hẹn lấy đăng kiểm gốc01 Biên lai thu phí đường bộ02 tem (01 tem đăng kiểm – 01 tem phí đường bộ)

Tải tập tin hướng dẫn:

Thu_tuc_dang_ky_xe_o_to.doc

To_khai_LPTB.doc

To_khai_cong_an.xlsx

Trả lời