Để thu hút khách, người chủ cửa hàng đã thuê người mẫu về tạo dáng rửa xe ngay trong ngày đầu khai trương

Chan dai rua xe-10Chan dai rua xe-12(1)Chan dai rua xe-12Chan dai rua xe-16Chan dai rua xe-17Chan dai rua xe-18chandairuaxe8chandairuaxe9chandairuaxe11chandairuaxe13