Giới thiệu

Các giải thưởng
Giới thiệu

Các giải thưởng

Năm   Giải thưởng   2000     Nhận chứng chỉ ISO 9002   2001     Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ     Nhận chứng chỉ ISO 14001   2003     Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000   2005     Nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Triết lý Honda
Giới thiệu

Triết lý Honda

Theo đuổi và thực hiện những ước mơ mới cho con người “Có phải sẽ rất thú vị nếu những sản phẩm mơ ước thực sự tồn tại?” “Chúng ta có thể làm hài lòng rất nhiều khách hàng nếu chúng ta tạo ra những sản phẩm trong mơ của họ!”. Ở Honda, chúng tôi Đọc tiếp