Gia hạn bảo hành

Chương trình dịch vụ

Chính Sách Bảo Bành

Trong suốt thời kỳ bảo hành, Honda Việt Nam chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí (phụ tùng và/ hoặc nhân công) về các khuyết tật về vật liệu và sản xuất theo các điều kiện và điều khoản bảo hành đã được đặt ra thông qua các Đại lý ủy quyền của Honda Việt Đọc tiếp

Chương trình dịch vụ

Gia hạn bảo hành

Tham gia chương trình Gia hạn bảo hành của Honda Việt Nam, chiếc xe của bạn sẽ được: + Tăng giá trị của xe khi hết hạn bảo hành. + Kéo dài thời hạn bảo hành tiêu chuẩn (bảo hành xe mới) với 2 lựa chọn: – Gói Gia hạn bảo hành 1 năm hoặc Đọc tiếp