Năm   Giải thưởng
  2000     Nhận chứng chỉ ISO 9002
  2001     Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
    Nhận chứng chỉ ISO 14001
  2003     Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000
  2005     Nhận Huân chương Lao động hạng Ba