Năm  Giải thưởng
  2000    Nhận chứng chỉ ISO 9002
  2001    Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
    Nhận chứng chỉ ISO 14001
  2003    Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000
  2005    Nhận Huân chương Lao động hạng Ba