Honda Việt Nam vừa bổ sung phiên bản 1.8E CVT vào danh mục sản phẩm Civic đang bán trên thị trường với mức giá 763 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

honda-civic-18e-autodaily-01-1.jpg

honda-civic-18e-autodaily-02.jpg

honda-civic-18e-autodaily-03.jpg

honda-civic-18e-autodaily-04.jpg

honda-civic-18e-autodaily-05-1.jpg

honda-civic-18e-autodaily-06.jpg

honda-civic-18e-autodaily-07-1.jpg

honda-civic-18e-autodaily-08-1.jpg

honda-civic-18e-autodaily-09.jpg

honda-civic-18e-autodaily-010-1.jpg

honda-civic-18e-autodaily-011.jpg

honda-civic-18e-autodaily-012.jpg

honda-civic-18e-autodaily-013.jpg

honda-civic-18e-autodaily-014-1.jpg

honda-civic-18e-autodaily-015-1.jpg

honda-civic-18e-autodaily-016.jpg

Nguồn : autodaily.vn